Groep 5, 6 en 7

EXTRA
Archeon De Vikingentijd

Wie zijn ze?

Locatie: Museumpark Archeon

Inschrijfformulier

De Vikingen

In Alphen aan den Rijn op school en dan niet naar het museumpark Archeon. Nee, dat is wat betreft Het Cultuurpalet niet denkbaar. Elk nieuw schooljaar gaan we met Archeon om de tafel om weer een bijzonder aanbod te bedenken. Vorig jaar hebben meer dan duizend leerlingen een oorkonde gehaald. Een oorkonde die blijk gaf van kennis over de Limes.  Dit keer geen schepen, Romeinen of de Limes.  

Dit schoolseizoen komt de Vikingentijd in beeld. Wie zijn ze?Het woord Viking betekent plunderaar, rover. We bedoelen met de Vikingen de bewoners van Scandinavië. Daar woonden ook mensen die niet op rooftocht gingen. Ze leefden van visserij, pelzenjacht en beperkte landbouw. Door ruilhandel kregen ze allerlei benodigdheden. Je kunt hen ook Noormannen noemen. Ze waren Germanen, net als de mensen die in ons land woonden. De bewoners van de kusten rond de Noordzee hadden allemaal ongeveer dezelfde manier van leven. Toch gingen de Vikingen iets doen dat anderen niet deden.

Waarom zijn de Vikingen bijzonder?

De Vikingen zijn het langst ‘authentiek’ gebleven. Andere bevolkingsgroepen van Noord-Europa gingen mee met de mode: ze werden christelijk, en gingen naar de nieuwe wetten en tradities leven. De Vikingen deden dat niet en door hen weten we eigenlijk een beetje hoe onze eigen verre voorouders leefden.  

Met de klas komt u naar het Archeon

Het totale bezoek duurt iets minder dan 2 uur.

De informatieve rondleiding duurt 1 ½ uur. De begintijd is bij de cultuurcoördinator bekend. De school bepaald zelf welke groep start, als er meerdere groepen ingeschreven zijn. Er zit 15 minuten, op de lunch na, tussen de rondleiding. Zorg dat de tweede groep op tijd is voor haar informatieve rondleiding. Het tijdsblok geeft aan waarbinnen het bezoek moet worden afgelegd. Bij de toezending van het totale overzicht, dus inclusief de CmK activiteiten, verwerken wij ook de tijden (als die er nog niet bijstaan). 
Voor vragen:  

Email

Ontvangst 
U wordt ontvangen bij het entreegebouw van Archeon.
   
Film 
Dan gaan de leerlingen onder begeleiding van een van

onze Dorestad-tolken naar de filmzaal van het
Archeologiehuis. Hier zien ze een film over Dorestad. 

Museum 
Vervolgens krijgen zij in het Archeologiehuis Zuid-Holland een korte uitleg over wat archeologie inhoudt.

Daarbij worden enkele voorwerpen uit de Vikingtijd belicht. Dit zijn: een houten ladder, een benen kam, een aardewerken kookpot, een bronzen mantelspeld en een zilveren penning. 

Museumpark 
Daarna lopen we samen naar onze vroegmiddeleeuwse locatie, met de gebouwen van Dorestad. Hier volgt een programma met verschillende doe-dingen en nog wat meer uitleg over de aanwezige gebouwen en huisraad. Ook de kleding van onze tolken kan aan bod komen. De leerlingen kunnen allerlei vragen stellen. 

Na afloop van het bezoek ontvangen de leerlingen een heuse acte.

Deze mooie erfgoed activiteit wordt ondersteund met 4 lesbrieven. Raadpleeg ze, neem ze door met de leerlingen. En als kers op de taart daadwerkelijk naar Museumpark Archeon.

Periode november, december en januari. 

Extra begeleiders 
zijn welkom

Lesbrief 1

Lesbrief 2

Lesbrief 3

Lesbrief 4