Groepen 7 en 8

EXTRA
Het Rampjaar 1672

Brieven aan Margaretha

Educatief project op het snijvlak van historisch cultureel erfgoed en taalvorming

Locatie: bibliotheek Alphen

Inschrijfformulier

Afbeelding echte brief Margaretha Turnor

Achtergronden

We worden via media dagelijks geconfronteerd met rampen. Hoe is het om midden in een ramp te leven? Hoe ga je ermee om?      
Dit jaar wordt landelijk het rampjaar 1672 herdacht. Het is 350 jaar geleden dat de republiek van alle kanten werd aangevallen (door Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen).

De correspondentie van Margaretha Turnor laat ons voelen wat de impact van deze historische/rampzalige gebeurtenis was op het dagelijks leven.      
Op basis van haar brieven gaan leerlingen zelf aan de slag met corresponderen en reflecteren op hun eigen leven in deze tijd.

Op basis van haar brieven gaan leerlingen zelf aan de slag met corresponderen en reflecteren op hun eigen leven in deze tijd.

 “Spoorboekje voor 
de leerkrachten”:

Augustus: 
Inschrijving via de website van Cultuurpalet. 

September:

Voor de datum en tijd m.b.t. de introductie bijeenkomst neemt de bibliotheek contact op met de leerkracht.   
Bijeenkomst introductie en deskundigheidsbevordering in de bieb voor de leerkracht


Oktober/ november:
 
Voorlezen historisch jeugdboek in de klas (keuze uit drie boeken)

Januari: 
Kindercollege en workshop onderzoeksvaardigheden in de bibliotheek (duur: 1 uur)

Februari:
Brief schrijven in de klas

Maart:
 
Workshop Familiewapen ontwerpen in de klas verzorgd door Cultuur Centrum Parkvilla (duur: 1,5 uur)

April:
Inzenden van de brieven en familiewapens

Mei:
Bundeling en presentatie van de inzendingen

Verdiepingslessen

Is de groep opgegeven voor dit project dan is er een mogelijkheid om met de groep meer de diepte in te gaan. Meer info: Zie CMK aanbod

CMK aanbod

Het Rampjaar 1672 door Luc Panhuysen

Het Rampjaar 1672 is door historicus Luc Panhuysen beschreven aan de hand van de correspondentie tussen Margaretha Turnor en haar man en zoon. De familie woonde op kasteel Amerongen. De bijzondere brieven van Margaretha zijn vrijwel volledig bewaard gebleven en bieden een openhartige kijk in de gebeurtenissen van het rampjaar en de levens van dit gezin.

Kindercollege

De leerlingen duiken aan de hand van een historisch jeugdboek (in de klas) en een kennisclip met historicus Luc Panhuysen (in de bieb) in de geschiedenis van Nederland in de late zeventiende eeuw. In een werkcollege (in de bieb) leren zij de brieven van Margaretha te bestuderen als historische bron en trainen zij hun onderzoek vaardigheden.

Trailer Kennisclip

Het Rampjaar 1672

Doelstellingen van dit project

Kennismaking met gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis uit het tijdvak “regenten en vorsten” (het verhaal van het rampjaar 1672);

Kennismaken met brieven als historische bron en als middel om je mee uit te drukken en te communiceren;

Zelf een brief schrijven over de eigen tijd met behulp van de taalronde;

Een eigen (familie)wapen ontwerpen; 

Het voorlezen aan leerlingen uit de bovenbouw.

Onderwijsdoelen

Het lesaanbod “Het verhaal van het Rampjaar 1672” huisvest een divers aantal lesdoelen op het gebied van taal, cultureel erfgoed, wereldoriëntatie en kunst & cultuur die ook aansluiten bij de SLO kerndoelen (8, 9, 51, 52, 53, 54 en 56). De geïntegreerde wijze van aanbieden van deze diverse doelen sluit aan bij de intenties van de actualisatie van het curriculum.

Taalvorming

 Taalvaardigheid op het gebied van spreken, lezen en schrijven wordt gecombineerd met historisch besef (historische denken en redeneren, kennis en inzicht in een historische werkelijkheid en de ontwikkeling van tijdsbesef) en kunstzinnige expressie. Betekenisgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Voorleesboek 2:

Voorleesboek 3:

Voorleesboek 1:

Tot slot  

De geschiedenis kan afstandelijk zijn, als het gaat over de grote lijnen, politieke beslissingen en de gevolgen daarvan op regeerders en naties. Met dit project willen we de nadruk leggen op de ervaringen van tijdgenoten en hoe zij in hun dagelijks leven werden geraakt door grote gebeurtenissen. Door te schrijven deelden zij hun beleving en hun zorgen. We nodigen de leerlingen uit om te schrijven over hun eigen ervaringen in deze spannende tijd: hoe gaan zij om met de grote gebeurtenissen in hun eigen tijd, zoals Covid of de klimaatcrisis?

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met; Het Utrechts Archief, Theatergroep Aluin, Kasteel Amerongen, Luc Panhuysen, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Liek Mulder, Stichting Taalvorming, Cultuur Centrum Parkvilla, Martje en Quantasie. Coördinatie en uitvoering: bibliotheek Rijn en Venen en Cultuurpalet.    

In opdracht van Stichting Cultuurpalet.