Groep 7

Literatuur en erfgoed

Locatie: de bibliotheek en Parkvilla

Wat interessant, wat boeiend! 

De bibliotheek en het gemeentearchief hebben de vraag van het Cultuurpalet ambitieus en voortvarend opgepakt. 

Leesbevordering en erfgoed in Cultuurpalet schooljaar 2021-2022

Inleiding 

Als idee voor de culturele activiteit binnen het Cultuurpalet, schooljaar 2021-2022 heeft de bibliotheek een activiteit gekozen op het snijvlak van erfgoededucatie en (voor)leesbevordering. Onder het mom van: “Lees óver de geschiedenis van kinderen uit Alphen aan den Rijn en schrijf vóór kinderen uit heel Nederland!” 

In dit project staat centraal: 

- het voorlezen aan leerlingen uit de bovenbouw  
- kennismaking met historische jeugdverhalen  
- een bezoek aan de bibliotheek en kennismaking met het 
  gemeentelijk archief
- bezoek en het bekijken van korte film over de Martha stichting  
- zelf het einde schrijven van het verhaal
- zelf bedenken van illustraties bij het verhaal  

Het project wordt gecoördineerd en deels uitgevoerd door Bibliotheek Rijn en Venen in samenwerking met de Alphense jeugdboekenschrijver Gerard van Gemert, Henry Wilbrink, lid van de Historische vereniging en Arjan van ’t Riet, gemeentearchivaris, Parkvilla, Cultuureducatie met kwaliteit en het Cultuurpalet.

Korte samenvatting         

De leerlingen van groep 7 maken kennis met drie verschillende historische jeugdverhalen, die door de leerkracht in de klas voorgelezen worden. Het derde verhaal dat voorgelezen wordt, speelt zich af in Alphen aan den Rijn, maar dit verhaal is nog niet helemaal af. De kinderen worden uitgedaagd dit verhaal zelf verder af te schrijven. Om het verhaal tot een goed einde te kunnen brengen, moeten de leerlingen eerst op onderzoek uit in het gemeentelijk archief, de bibliotheek en Park Rijnstroom. Hier worden ze ondersteund historische informatie in te zien en informatie te verzamelen over het schrijven van een historisch verhaal. Vervolgens schrijven de leerlingen op school, in een groepje van vier, het verhaal verder af. Kort na het "onderzoek" krijgt de klas bezoek van de schrijver en een illustrator. De schrijver neemt het geschrevene nog eens door en geeft tips. De illustrator helpt met het bedenken van illustraties.

Het bezoek van de schrijver en vakdocent illustreren valt onder Cultuureducatie met kwaliteit.
De leerkracht kiest van zijn klas de beste twee verhalen inclusief illustraties en stuurt die naar de bibliotheek. De jeugdboekenschrijver Gerard van Gemert zal samen met betrokkenen de verhalen lezen. Vervolgens zullen de verhalen gebundeld worden. Het eindproduct met de verhalen van alle deelnemende scholen zal op een feestelijke wijze worden uitgereikt.  

Doelstellingen van dit project: 

Leerlingen van groep 7: 

- worden, via het voorlezen van verhalen door de leerkracht, 
  geënthousiasmeerd voor het zelf lezen van boeken en verhalen:  

- maken kennis met historische verhalen;  

- maken kennis met een stukje de geschiedenis van Alphen aan den Rijn; 

- maken kennis met het gemeentelijk archief en de bibliotheek;
 
- gaan zelf aan de slag met het schrijven van het einde van een verhaal. 

Lesbrief

Voorleesboek

Voorleesboek

Kort verhaal

Schrijver Gerard van Gemert Project “schrijf je eigen verhaal” 

Het verhaal is niet af… verzin een origineel einde. 

Vooraf onderzoek in de bibliotheek, streekarchief en een film in Parkvilla. 

Inhoud project en planning 

November 2021: 
De deelnemende groepen 7 ontvangen twee historische romans in de klas die door de leerkracht voorgelezen worden, tussen november 2021 en maart 2022.  Motivatie voor twee verschillende boeken is kinderen inzicht te geven in verschil in tijdsbeeld, schrijfstijl, uitgave boek, uitgever etc.   

De deelnemende groepen 7 ontvangen een historisch kort verhaal van Gerard van Gemert, kinderboekenschrijver en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Dit verhaal heeft betrekking op de geschiedenis van de Martha Stichting (opgericht in 1883) die een plek bood aan ontheemde kinderen.   

Maart 2022
Laat Gerard, zie filmpje, het verhaal voorlezen. Print het verhaal uit zodat de leerlingen het kunnen lezen. Vul als leraar zelf in hoe je de leerlingen aan het werk wilt zetten, in een groepje of individueel. Bereid de leerlingen voor op het bezoek aan de bibliotheek en Parkvilla.  April 2022: 
de deelnemende groepen 7 worden ontvangen in de bibliotheek, het gemeentelijk archief en Parkvilla De groep wordt in tweeën verdeeld. Eén groep gaat 30 minuten op onderzoek uit in het archief om informatie te vinden over het verhaal. De tweede groep ontvangt een presentatie van 30 minuten over de kenmerken van historische jeugdboeken, inclusief schrijftips. Na 30 minuten wisselen de groepen. 

Tot slot worden de leerlingen ontvangen in Parkvilla filmhuis en krijgen korte film impressie van het kindertehuis van de Marthastichting . 

April - Mei 2022: 
de leerlingen maken op school het verhaal af, in groepjes van vier leerlingen. Tevens voor- zien van illustraties onder begeleiding van vakdocent Parkvilla.De verhalen worden uiterlijk voor 20 mei 2022  naar de bibliotheek gemaild. Gerard van Gemert beoordeelt als schrijver en de nauw betrokkenen lezen de verhalen. Er zal van de verhalen, van alle deelnemende scholen, een bundel worden gemaakt en feestelijk worden uitgereikt.

Lesmateriaal: 

filmpje die vooraf met de leerlingen bekeken moet worden aangevuld met een lesbrief. 

Inschrijfformulier