Wat is CmK?

CmK staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit. CmK is een regeling waarbij de overheid extra geld beschikbaar stelt voor scholen om cultuureducatie te waarborgen en uit te voeren binnen de school. Denk aan erfgoededucatie, muzieklessen, kunstvakken vakoverstijgend en projectgericht onderwijs.

In het aanbod van het Cultuurpalet zien jullie hier een aantal mooie voorbeelden van. Cultuurpalet en de penvoerder van Cultuur-educatie met Kwaliteit Parkvilla zijn goed samenwerkende organisaties.

CmK schept een rijk leerklimaat waarin kinderen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemend vermogen en communicatievaardigheden ontwikkelen.    

Wees er op tijd bij, er is een maximum aan het aantal lessen wat toegewezen kan worden.