Primair onderwijs

 Stichting het Cultuurpalet maakt het mogelijk dat leerlingen van het primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) kennis maken met de kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij die kunstzinnige oriëntatie om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. De activiteiten vinden zowel op school plaats als via regelmatige interactie met de (buiten) wereld. De kinderen leren aan de hand van het aanbod zich open te stellen: ze kijken naar beelden en gaan zelf ook aan het werk met bijvoorbeeld klei of papier-maché; ze maken, luisteren en kijken naar muziek; ze leren interviewen, luisteren en genieten van taal; ze leren kijken en luisteren naar film en podiumkunsten en genieten van het acteer werk.     

Onze aanpak: 
samenwerken en afstemmen

Acht schoolorganisaties De Morgenwijzer, Stichting Scopescholengroep, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (M.Z.H), Stichting Islamitische Basisschool Alphen aan den Rijn e.o., De Taaltuin Alphen aan den Rijn, Horizon Op Maat, Stichting Vrijeschool Rijnstreek, Tamboerijn school met de open bijbel en Fonds Alphen e.o. hebben een convenant met de stichting Het Cultuurpalet afgesloten. Zo wordt gegarandeerd voor alle groepen (7200 leerlingen en 38 basisscholen) een aanbod gecreëerd. De solidariteit onderling maakt dat zowel een kleine als een grote school van het totale aanbod gebruik kan maken. Het huidige convenant loopt tot en met het schoolseizoen 2022-2023 toen met 2026-2027.  

Het Fonds Alphen aan den Rijn e.o., Theater Castellum, Cultuurcentrum Parkvilla, Museumpark Archeon, Nieuwe Muziek School Alphen, Jeugdtheaterhuis en de bibliotheek Rijn en Venen en ook gemeente Alphen aan den Rijn hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat kunst- en cultuureducatie een onmisbaar onderdeel is in het curriculum van een basisschool. Kijken - denken - doen Het Cultuurpalet streeft ernaar dat kinderen waardering krijgen voor de culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving en doet dit door onderstaande kerndoelen invulling te geven:

Kijken - denken - doen

Het Cultuurpalet streeft ernaar dat kinderen waardering krijgen voor de culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving en doet dit door onderstaande kerndoelen invulling te geven: 

* Kunstzinnige oriëntatie De leerlingen hebben geleerd beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te leren communiceren. De leerlingen hebben geleerd op eigen werk en dat van andere te reflecteren. De leerlingen hebben geleerd enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.  

*Oriëntatie op jezelf en de wereld  De leerlingen hebben geleerd gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. De leerlingen hebben geleerd de kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer. De leerlingen hebben geleerd over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  

Bestuur en directie: 
onze werkwijze

onze werkwijze Het bestuur komt tijdens het schoolseizoen 4x samen. Directeur Cees Verboom is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.

Voorzitter: Annemieke de Boer 
Luc Steenhorst
Penningmeester: Carin Kleiweg