Groep 5, 6 en 7

Erfgoed
Museumpark Archeon 
Prehistorie

Periode: november, december 2023 en januari 2024

Jagers en boeren

Het tijdvak van jagers en boeren, beter bekend als de prehistorie, gaat over het vroegste tijdperk in de menselijke geschiedenis. Deze periode begint als de eerste mensachtigen zoals de Neanderthalers en later de Homo Sapiens, op aarde verschenen, grofweg drie tot vijf miljoen jaar geleden. Sommige wetenschappers vinden overigens het moment waarop mensen gereedschap begonnen te gebruiken, een beter beginpunt voor de prehistorie.

De prehistorie wordt omschreven als het tijdvak waarin mensen nog geen schrift kenden, dan wel werd er nog niet over hen geschreven. De prehistorie eindigde dus niet voor alle mensen op hetzelfde moment. In het Midden-Oosten eindigde deze periode al rond 3000 v. Chr., toen daar het eerste (voor zover ons bekende) schrift opdook. Voor de eerste boeren in onze omgeving eindigde de prehistorie pas later, toen de Romeinen als eersten over ons gingen schrijven. Door het ontbreken van het schrift is alles wat bekend is over de prehistorie, gebaseerd op archeologische vondsten.

Open de lesbrief 
voor meer informatie over de excursie; waar te verzamelen, tijdsduur en leuke filmpjes om vooraf met de leerlingen te bekijken.

Gebruik het inschrijfformulier.
Wees op tijd, 
plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijving vanaf september 

Inschrijfformulier