Groep 6

Net echt!
Een workshop realistisch tekenen


Locatie: Parkvilla

Datum: maart/april 2024

Duur: 1,5 uur

Lesintroductie

We starten met goed kijken naar de voorwerpen om ons heen en letten vooral op hoe het licht valt. Hiervoor spelen we de quiz ‘Waar schijnt het zonnetje?’ Hierbij gaan we kijken naar kunstwerken van bekende en minder bekende kunstenaars. Aan welke kant is het voorwerp licht en waar is het juist donkerder? Dan gaan we aan de slag. We kiezen een voorwerp: dat kan alleen, maar ook samen of in groepjes! We gaan goed kijken, daarna schetsen en tekenen.  Door goed te kijken, de juiste verhoudingen te tekenen en te letten op licht en donker maak je zo een realistische tekening.  Aan het eind van de les bekijken we elkaars ‘net echte’ tekeningen.   

Der vakdocent ontvangt jullie op Parkvilla. 
De les duurt 1,5 uur. 

Voor scholen buiten Alphen aan den Rijn komt de vakdocent naar de klas. De periode waarin de lessen worden ingedeeld is maart en april.  

Les Net echt!

Parkvilla penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit verzorgt voor de groepen die met deze les meer de diepte in willen drie extra lessen. Daar is een maximumaantal deelnemende scholen aan verbonden. 

Tijdens de verdiepingslessen gaan de groepen van schetsen naar schilderen en werken met kleur. We komen de eerste en de derde les op school. De leerkracht geeft zelf de tweede les aan de leerlingen. 

De eerste les 

gaan we een stilleven van een voorwerp naar keuze schilderen. (denk bijv. een lievelingsknuffel) Hierbij werken we met de kleurenleer en het mengen van kleuren. De nadruk ligt op het verdonkeren en het verhelderen van kleuren zodat de voorwerpen meer tot leven komen. Hierbij is het belangrijk dat we goed kijken naar hoe het licht op het object valt. Waar is het super licht en waar minder licht en hoe schilder je dat?   

De tweede les 

gaat de leerkracht zelf met de leerlingen aan de slag met vormen, compositie, verhoudingen en hoe je je schilderij opbouwt. De leerkracht wordt via een powerpoint stap voor stap meegenomen in de les. Het begrip compositie wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd.  Daarna gaan de leerlingen in groepjes zelf een compositie maken van allerlei voorwerpen en daarna schilderen met de nadruk op licht en schaduw in kleur (uit les 1). Deze bespreken we na tijdens de derde les met de vakleerkracht.   

In de derde les 

gaat de groep werken aan een monochroom schilderij (een kleur in meer tinten) schilderen, waarna we met kleurcontrasten het monochrome schilderij tot leven brengen. Wat is een kleurcontrast?  Hoe pas je dat toe en welk effect geeft dat? Zo leren de leerlingen in drie lessen hoe je een realistische weergave kan schilderen door het toepassen van kleur, perspectief, verhoudingen, schaduwen en contrasten.

De lessen van 1,5 uur worden in drie aaneensluitende weken ingedeeld, in de periode maart en april

Inschrijfformulier